lørdag 26. januar 2008

Det är vackrast när det skymmer - 2.0

Det är vackrast när det skymmer - 2.0
version 1.0 by Pär Lagerkvist
version 2.0 by Hobbyfilosofen
Opprinnelig postet som en kommentar til Siste gang


Det är vackrast när det skymmer

Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet
människan som lån.

Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,
Inte något får jag bringa med mig
Träden, molnen, marken där jag går.
Jag skall vandra –
ensam, utan spår.

-------


Diff version 1.0 - version 2.0
Vers 3 versefot 2
- In-om kort skall all-ting tag-gas från mig.
+ In-te nå-got får jag bring-ga med mig

Den nye versefoten har samme antal stavelser (10) som den gamle slik at rytmen blir opprettholdt.

Semantisk er innholdet nærliggende uten å gjenta samme ord, setningsoppbygning og konstruksjon. Det som bortfaller er avstanden til hendelsen (døden). Så er jo det store spørsmålet vilken relevans døden har. Er diktet skrevet like før han døde, mens han var rammet av en uhelbredelig sykdom, har det jo relevans... Hvis ikke... hvem vet.

torsdag 10. januar 2008

Berøring

Aldri kjenner jeg din
trygge hånd

Aldri kjenner du mitt
vare bånd

Du har alltid vært her
alltid vært
for meg

Jeg kom plutselig en dag
krevende
til deg

En dag reiser du for godt
da er alt for sent

Alle ord jeg aldri sa
var godt ment

En dag sitter jeg og angrer
helt alene

Over alle klemmer vi aldri
kunne dele